EU 58/23 Akt o průmyslu pro nulové čisté emise; T:31.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k Aktu o průmyslu pro nulové čisté emise.

Cílem nařízení je zajistit:

a) aby se do roku 2030 výrobní kapacita EU u strategických technologií pro nulové čisté emise uvedených v příloze přiblížila referenční hodnotě ve výši nejméně 40 % roční potřeby EU v oblasti zavádění odpovídajících technologií

b) volný pohyb technologií pro nulové čisté emise uváděných na jednotný trh.

STRATEGICKÉ TECHNOLOGIE PRO NULOVÉ ČISTÉ EMISE

 1. Solární fotovoltaické a solární termální technologie
 2. Technologie k produkci větrné energie na pevnině a obnovitelné energie na moři
 3. Bateriové/skladovací technologie
 4. Tepelná čerpadla a technologie geotermální energie
 5. Elektrolyzéry a palivové články
 6. Technologie udržitelné výroby bioplynu/biometanu
 7. Technologie zachycování a ukládání uhlíku (CCS)
 8. Technologie sítí

Zjednodušení administrativních a povolovacích postupů

 • Čl. 4 Jediné kontaktní místo
 • Čl. 5 Dostupnost informací online
 • Čl. 6 Doba trvání povolovacího postupu
 • Čl. 7 Posuzování vlivů na životní prostředí a oprávnění
 • Čl. 8 Plánování

Strategické projekty pro nulové čisté emise

 • Čl. 10 Kritéria pro výběr
 • Čl. 11 Žádost a uznání strategických projektů
 • Čl. 12 Prioritní status strategických projektů pro nulové čisté emise
 • Čl. 13 Doba trvání povolovacího postupu u strategických projektů pro nulové čisté emise
 • Čl. 14 Urychlení provádění
 • Čl. 15 Koordinace financování

Kapacita pro injektáž CO2

 • Čl. 16 Cílová kapacita Unie pro injektáž CO2
 • Čl. 17 Transparentnost údajů o skladovací kapacitě CO2
 • Čl. 18 Příspěvek schválených producentů ropy a zemního plynu

Přístup na trhy

 • Čl. 19 Příspěvek k udržitelnosti a odolnosti při zadávacích řízeních
 • Čl. 21 Jiné formy veřejné intervence
 • Čl. 22 Koordinace iniciativ v oblasti přístupu na trhy

Zlepšování dovedností pro vytváření kvalitních pracovních míst

 • Čl. 23 Evropské akademie průmyslu s nulovým čistými emisemi
 • Čl. 24 Regulovaná povolání v prům. odv. pro nulové čisté emise a uznávání odborné kvalifikace
 • Čl. 25 Platforma pro nulové čisté emise v Evropě a dovednosti

Inovace

 • Čl. 26 Regulační pískoviště pro nulové čisté emise
 • Čl. 27 Opatření pro malé a střední podniky

Níže naleznete dokumenty – EU 58_23 EK Návrh nařízení COM(2023)161, EU 58_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém čí anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 31. 5. 2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/