EU 58/22 Cestovní služby – balíček; T:2.5.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k balíčku týkajícího se cestovních služeb.

Komise do konce roku 2022 provede hlubší analýzu toho, zda stávající pravidla EU vždy zajišťují důkladnou a komplexní ochranu spotřebitele za všech okolností. Analýza naváže na zprávu o směrnici o souborných cestovních službách, která byla předložena v roce 2021.

Bude se zabývat pravidly upravujícími ochranu pro případ platební neschopnosti a zohlední příslušná opatření oznámená ve strategii udržitelné a inteligentní mobility na ochranu práv cestujících.

Níže naleznete dotazník – EU 58_22 EK Cestovná služby – balíček v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2.5.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/