EU 58/18 Veřejná konzultace týkající se ex-post evaluace programu Transevropské dopravní sítě (TEN-T) 2007-2013, T: 31.1.2019

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se ex-post evaluace programu Transevropské dopravní sítě (TEN-T) 2007-2013.

Cíl konzultace:

  • Cílem konzultace je posbírat názory a návrhy zúčastněných stran, včetně občanů, pro potřeby současné ex-post evaluace programu Transevropské dopravní sítě (TEN-T) a jeho fungování v letech 2007-2013.
  • Obecnými cíli evaluace je podat zprávu o pokroku v dosažení cílů programu, efektivitě využívání zdrojů a přidané hodnotě pro Evropu.
  • Konzultace by také měla formulovat obecné závěry a možná doporučení pro implementaci programu TEN-T s cílem poskytnout podněty pro případnou revizi programu a jeho politiky.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988/public-consultation_en

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 31.1.2019.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/