EU 57/16 EK – Konzultace týkající se nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu, T: 1. 11. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu. Komise navrhuje vytvoření nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu (tzv. SMIT), jak je uvedeno ve strategii jednotného trhu z října roku 2015, který by umožnil získávat dané informace přímo od vybraných subjektů na trhu.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899.
Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 1. 11. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/