EU 57/15 Konzultace týkající se regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací; T:19. 11. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Účelem konzultace je shromáždit vstupy pro hodnotící proces, s cílem posoudit stávající pravidla a hledat názory na případné změny rámce s ohledem na vývoj trhu a technologií.

Tento záměr vychází z cíle stanoveného Strategií pro jednotný digitální trh v Evropě, kterou vydala Evropská komise v květnu 2015. Podle Strategie je další úprava telekomunikačních pravidel EU v kombinaci s uplatňováním pravidel hospodářské soutěže předpokladem pro konkurenceschopnější trh, snížení cen a pro vyšší kvalitu služeb. Efektivní hospodářská soutěž je přitom klíčovým faktorem pro investice do telekomunikačních sítí.

Konzultační dokument k této problematice a doprovodný dokument v anglickém jazyce naleznete v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 19. listopadu 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/