EU 57/23 Plastové nápojové lahve na jedno použití – recyklace; T:22.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího rozhodnutí týkající plastových nápojových láhví na jedno použití – pravidla EU pro výpočet, ověřování a vykazování obsahu recyklovaných plastů.

V rámci této iniciativy se stanoví společná pravidla pro výpočet, ověřování a vykazování obsahu recyklovaných plastů v plastových nápojových lahvích na jedno použití. To pomůže zvýšit využívání recyklovaných materiálů v hospodářství EU a omezit spalování plastového odpadu a jeho skládkování.

Níže naleznete dokumenty – EU 57_23 EK Návrh prováděcího rozhodnutí – Ares(2023)3075282 a EU 57_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22. 5. 2023.