EU 57/22 Nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem; T:2.5.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci (zároveň probíhá i sběr informací k posouzení dopadů)novému rámci pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem.

Patent, který chrání technologii začleněnou do určité normy, se nazývá patent, jehož využití je nezbytné k dodržení technické normy (dále jen „patent SEP“). Majitelé patentů se zavazují, že uživatelům normy poskytnou licenci na své patenty SEP za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek. Podle některých uživatelů však systém udělování licencí na patenty SEP není transparentní, předvídatelný ani účinný. Tato iniciativa usiluje o vytvoření spravedlivého a vyváženého rámce pro poskytování licencí, přičemž může využít kombinaci legislativních a nelegislativních opatření.

Níže naleznete dotazník – EU 57_22 EK Nový rámec pro patenty SEP a dále dokument EU 57_22 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)1076263 v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník či otevřené připomínky (ve Wordu – týká se dokumentu k posouzení dopadů) prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2.5.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/