EU 57/21 Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), T:7.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA).

Koronavirová pandemie nám ukázala, že řešení zdravotních krizí je potřeba koordinovat na úrovni EU. Poukázala nám na nedostatky v sestavování prognóz, například co do vztahu poptávky a nabídky, připravenosti či vhodných nástrojů reakce. Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) poslouží jako ústřední prvek snah o posílení Evropské zdravotnické unie. Zajistí se jím naše lepší připravenost na závažné přeshraniční zdravotní hrozby, umožní se rychlá dostupnost potřebných protiopatření, přístup k náležitým nástrojům a jejich rychlá distribuce.

Níže naleznete dotazník – EU 57_21 EK Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7.5.2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/