EU 57/18 Veřejná konzultace týkající se doporučení v oblasti propojené a automatizované mobility, T: 20.11.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se doporučení v oblasti propojené a automatizované mobility.

Cíl konzultace:

  • Konzultace se zaměřuje na tři hlavní oblasti – data, kybernetickou bezpečnost a využívání komerčních pásem 5G. Cílem je zjistit od široké veřejnosti i příslušných zainteresovaných stran, jaké hlavní problémy by se podle nich mohly v současnosti při zavádění propojených a automatizovaných vozidel vyskytnout. Konzultace se bude opírat o stávající poznatky získané od zúčastněných stran, EU a Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN / UNECE).
  • Zaměří se na kybernetické bezpečnostní hrozby, otázky důvěry, správy dat (např. modely správy údajů, zásady pro sdílení údajů získaných z vozidel), potřebu ochrany soukromí a údajů a dále na různé technologické aspekty.
  • Konzultace může mít význam pro všechny kategorie respondentů, od široké veřejnosti po specializované subjekty dopravního ekosystému. Z tohoto důvodu je první část dotazníku věnována veřejnosti a druhá je určena pouze specializovaným aktérům tohoto ekosystému, k nimž patří výrobci automobilů, poskytovatelé konektivity neboli připojení, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé jiných služeb, koneční uživatelé, orgány veřejné správy atp.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-connected-and-automated-mobility-cam_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20.11..2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/