EU 56/15 Konzultace k regulačnímu prostředí pro online platformy; T:1. 12. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o regulačním prostředí pro online platformy, internetové zprostředkovatele, data a cloud computing a kooperativní ekonomiku
Konzultace týkajících se platforem zahrnuje: sociální a ekonomickou roli on-line platforem; transparentnost např. ve výsledcích hledání; podmínky použití; Hodnocení a recenze; využití informací platformami; vztah mezi platformami a jejich dodavateli; podmínky pro přepínání mezi srovnatelnými službami nabízených platforem; roli online zprostředkovatelů, včetně způsobů jejich řešení nelegálního obsahu na internetu.

Komise se chce prostřednictvím veřejné konzultace seznámit s tím, jaké názory mají na tyto otázky občané a zúčastněné strany, aby lépe pochopila sociální a hospodářskou úlohu platforem, získala lepší přehled o trendech na trhu a lépe porozuměla dynamice rozvoje platforem a různým obchodním modelům, na nichž platformy stavějí. Cílem této konzultace je rovněž dozvědět se názor respondentů na iniciativy týkající se dat, jako je například evropská iniciativa pro volný tok dat, na evropskou iniciativu v oblasti cloud computingu a na kooperativní ekonomiku. Konzultace je určena všem občanům, podnikům, nevládním organizacím, veřejným orgánům a ostatním subjektům ze všech hospodářských odvětví, kteří se konzultace mohou zúčastnit prostřednictvím internetového dotazníku.

Konzultační dokument k této problematice a doprovodný dokument v českém jazyce naleznete v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 1. prosince 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/