EU 56/23 Výrobky s přidanou rtutí – unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby; T:19.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se výrobků s přidanou rtutí – unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby.

Komise má v úmyslu rozšířit od 1. ledna 2026 seznam výrobků s přidanou rtutí, jejichž vývoz z EU, dovoz do EU a výroba v EU jsou zakázány. Tím se sladí právní předpisy EU s Minamatskou úmluvou o rtuti a povede to k postupnému ukončení používání rtuti v daných výrobcích na celém světě. Zvýší se tak ochrana životního prostředí a lidského zdraví. Iniciativa rovněž zajistí stejné podmínky pro všechny, zejména pro výrobce světelných zdrojů v EU.

Níže naleznete dokumenty – EU 56_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci a EU 56_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 19. 5. 2023.