EU 56/18 Veřejná konzultace k vytvoření seznamu priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2019 a následující roky, T: 11.1.2019

Evropská komise vypsala konzultaci k vytvoření seznamu priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2019. 

Cíl konzultace:

  • Cílem konzultace je debata se zúčastněnými stranami o prioritách pro vypracování kodexů sítě pro rok 2019 a dále.
  • Vypracování musí proběhnout v souladu s Článkem 6(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 714/2009 (o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou) a Článku 6(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 715/2009 (o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám).
  • Součástí musí být seznam priorit týkající se oblastí, které budou zahrnuty při vypracovávání kodexů sítě.

V příloze naleznete dokument k vyjádření v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 11.1.2019.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/