EU 55/15 Konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020; T:18. 11. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020. Cílem této konzultace je zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové připojení budou zainteresované strany pravděpodobně potřebovat po roce 2020. Cílem je tyto potřeby posoudit a lépe jim porozumět.

Díky tomu bude možné formulovat veřejnou politiku tak, aby napomáhala investorům při zavádění sítí, jejichž konektivita obstojí i v budoucnu, a dále zajistit, aby mohli všichni uživatelé (tedy domácnosti, podniky, veřejné orgány atp.) plně využívat výhod digitální ekonomiky a digitální společnosti.

Konzultace je určena všem občanům, podnikům, nevládním organizacím, veřejným orgánům a ostatním subjektům ze všech hospodářských odvětví.

Konzultační dokument k této problematice a doprovodný dokument v českém jazyce naleznete v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 18. listopadu 2015.

Související soubory