EU 55/23 Modernizace práva obchodních společností; T:29.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k modernizaci práva obchodních společností.

Pandemie covidu-19 poukázala na význam digitálních nástrojů a procesů v právu obchodních společností EU, včetně systému propojení obchodních rejstříků.

Cílem této iniciativy v oblasti unijního práva obchodních společností je:

  • zlepšit transparentnost společností v EU zpřístupněním více informací na přeshraničním základě
  • umožnit přeshraniční využívání důvěryhodných údajů o společnostech
  • přizpůsobit pravidla v oblasti unijního práva obchodních společností digitálnímu věku.

Níže naleznete dokumenty – EU 55_23 EK Návrh směrnice COM(2023)177, EU 55_23 EK Příloha a EU 55_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 29. 5. 2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/