EU 55/21 Transevropská dopravní síť (TEN-T) – přezkum pokynů, T:28.4.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultacipřezkumu pravidel transevropské dopravní sítě   
(TEN-T).

Cílem politiky EU v oblasti dopravní infrastruktury je usnadnit dopravu po celé Evropě a snížit regionální, hospodářské a sociální rozdíly rozvojem propojené infrastruktury pro leteckou, silniční, železniční a lodní dopravu (transevropská dopravní síť).

Tato politika je upravena nařízením č. 1315/2013, které stanoví pokyny pro:

  • investice členských států a EU do dopravní infrastruktury
  • cílené financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy a dalších příslušných programů EU.

Níže naleznete dotazník – EU 55_21 EK Transevropská dopravní síť (TEN-T) v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28.4.2021.