EU 54/16 Jednotná digitální brána; T: 15. 11. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se vytvoření tzv. jednotné digitální brány. Jednotná digitální brána je on-line přístupový bod, jehož prostřednictvím lze najít klíčové informace týkající se života, práce nebo podnikání v jiných zemích EU. Jejím smyslem je poskytovat všechny informace potřebné k přeshraničnímu podnikání, cestování do jiné země EU, životu, studiu nebo práci v jiné zemi EU.

Cílem konzultace je zjistit, jak snadné nebo obtížné je nalézt informace o následujících tématech a kvalitě nalezených informací:

informace o platných vnitrostátních předpisech a předpisech EU upravujících například přihlášení k trvalému pobytu v jiné zemi EU, uznání kvalifikace, získání povolení k otevření obchodu, registraci podnikatelské činnosti, prodeji nebo výrobě výrobků v zahraničí, jaká máte práva při nakupování v zahraničí, jak registrovat zaměstnance do systému sociálního zabezpečení jiného státu EU nebo jak se registrovat k DPH;
informace o postupech, které jsou nutné pro zajištění souladu s vnitrostátními předpisy (často prostřednictvím vnitrostátních portálů elektronické veřejné správy), například o úkonech pro přihlášení k trvalému pobytu, registraci na úřadu práce, registraci k platbě DPH a daní, registraci do systému sociálního zabezpečení a na úrovni EU postupy spojené s Evropským profesním průkazem;
informace o službách pro individuální pomoc a poradenství v případě, že informace dostupné on-line nejsou dostatečné, např. on-line poradenské centrum provozované orgánem veřejné správy či (polo-) soukromým subjektem nebo sdružení, na něž se občané a podniky mohou obrátit s dotazy a problémy týkajícími se právních předpisů a postupů.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve verzi pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896&lang=cs.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 15. 11. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/