EU 54/15 Konzultace k modernizaci DPH z příhraničního elektronického obchodu při obchodování online; T:1. 12. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k modernizaci DPH z příhraničního elektronického obchodu při obchodování online. Cílem této konzultace je zjištění, zda by bylo vhodné zavést zjednodušující opatření k DPH pro celou EU a rozšířit režim zjednodušeného jednoho správního místa MOSS na platby online za hmotné zboží z EU a třetí země.

Rozdílné vnitrostátní daňové systémy představují dosud pro podniky obchodující přeshraničně (online/offline) překážku na vnitřním trhu EU. Některé členské státy navíc umožňují svým občanům objednávat malé zásilky bez DPH (v hodnotě 10-22EUR) ze zemí mimo EU, které tak mají vůči dodavatelům z EU konkurenční výhodu.

V roce 2015 vstoupila v platnost nová pravidla, která umožňují vybírat DPH za poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb v zemi zákazníka. Zavedeno bylo také jedno centrální správní místo (tzv. režim MOSS), jehož cílem je snižovat náklady a administrativní zátěž podnikům a který by se měl nově rozšířit také na hmotné zboží objednané online v EU a ve třetích zemích. Podniky by potom platit DPH podáním jediného přiznání a platbu uskutečnit ve svém vlastním členském státě pomocí režimu zjednodušené a jednotné elektronické registrace a platby.

Komise reaguje na stále širší využívání internetu tím, že větší využívání interaktivní tvorby politiky (IPM) a podobných nástrojů založených na internetu jako další prostředků hodnocení stávajících politik EU a vedení konzultace o nových iniciativách. Komise doufá, že podniky, spotřebitelé a občané budou tyto nástroje používat všude, kde je to možné, aby rychleji a přesněji reagovaly na jejich potřeby.

Konzultační dokument k této problematice v anglickém jazyce naleznete v pdf verzi v příloze této stránky..

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 1. prosince 2015.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/