EU 54/23 Revize směrnice o řidičských průkazech; T:23.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh revize směrnice přijaté Komisí o řidičských průkazech.

Komise provede revizi stávající směrnice o řidičských průkazech přijaté v roce 2006 s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a usnadnit volný pohyb. Nová iniciativa zohlední nové výzvy v oblasti mobility, zejména v digitální oblasti, a přispěje k cílům EU stanoveným ve strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu do roku 2020.

Níže naleznete dokumenty – EU 54_23 EK Návrh směrnice COM(2023)127, EU 54_23 EK Příloha a EU 54_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23. 5. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/