EU 54/22 Požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů, T:27.4.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů týkajících se požadavků na ekodesign vnějších napájecích zdrojů a na informace o nich.

 Vnější napájecí zdroje jsou napájecí adaptéry používané k převodu elektřiny z elektrické sítě pro domácnost na nižší napětí. Napájí např. chytré telefony, reproduktory a notebooky. Účelem této iniciativy je přezkoumat předpisy EU týkající se těchto zařízení, které jsou v platnosti od roku 2020. Mezi konkrétní cíle patří:

  • podpora interoperability
  • usnadnění protokolu USB Power Delivery (napájení)
  • zlepšení požadavků na informace, které spotřebitelům usnadní identifikovat takové vnější napájecí zdroje (nabíječky), jež jsou vhodné pro jejich zařízení.

Níže naleznete dokument – EU 54_22 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)2607558 v českém jazyce.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 27. 4. 2022.