EU 54/21 Pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby – přezkum, T:27.4.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultacipřezkumu pravidel DPH pro finanční a pojišťovací služby.

Stávající pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby jsou často kritizována za to, že jsou složitá, obtížně použitelná a nedrží krok s vývojem nových služeb v tomto odvětví.

Podle všeho to vedlo k:

  • nedostatečné neutralitě DPH (podniky, které nemají nárok na vrácení DPH v souvislosti s finančními a pojišťovacími službami)
  • právní nejistotě podniků
  • vysokým správním a regulačním nákladům.

Iniciativa chce tyto otázky vyřešit modernizací způsobu uplatňování DPH v tomto odvětví.

Níže naleznete dotazník – EU 54_21 EK Pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 27.4.2021.