EU 53/21 Změna klimatu – nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky, T:26.4.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultacinovým pravidlům, které mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky.

Metan je plyn se silným skleníkovým efektem, druhým nejzávažnějším po CO2. Řešení tohoto problému má zásadní význam pro zpomalení globálního oteplování. V souvislosti s důsledky emisí metanu pro klima připravuje Komise evropskou strategii, která má zabránit únikům metanu v odvětví energetiky.

Strategie bude:

  • obsahovat závazná pravidla monitorování, podávání zpráv, ověřování, zjišťování úniků metanu a nápravy situace v odvětví energetiky (2021).
  • podporovat ambicióznější cíle EU v oblasti klimatu stanovené na období do roku 2030 a cíl klimatické neutrality do roku 2050.

Níže naleznete dotazník – EU 53_21 EK Únik metanu v odvětví energetiky (pravidla) v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 26.4.2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/