EU 52/16 EK – Přezkum makroobezřetnostního rámce EU, T: 15. 10. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu makroobezřetnostního rámce EU. Cílem konzultace je sjednotit a zefektivnit jednotlivé prvky makroobezřetnostního rámce. Klíčovým cílem je pak zajištění optimální rovnováhy mezi národními flexibilitami.
Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK https://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/index_en.htm.
Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 15. 10. 2016.

Související soubory

/jak-na-