EU 52/15 Konzultace k normám na jednotném digitálním trhu ke stanovení priorit a záruky splnění cílů; T:1. 12. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů. Rychlá integrace digitálních technologií do každodenní obchodní praktiky se zásadně mění. Od cloudových úložišť po nástup 5G technologií, digitalizace odvětví, údaje elektronických aplikací, inteligentních a efektivních energií až po inteligentní dopravní systémy. Cílem této konzultace je získat vstup zúčastněných stran k dosažení široké konvergence kolem souboru prioritních norem v klíčových technologických oblastech.

Digitální technologie se stávají základem moderní ekonomiky a společnosti. Je vhodné využívat všech výhod digitální transformace vzhledem k jejím silným stránkám, výrobních, veřejných a soukromých služeb a jejich vedoucí úlohu v důležitých technologiích, jako například pevné a mobilní telekomunikace a obchodní software.

Očekává se, že tyto technologie přispějí k vytváření trvale udržitelného růstu, zaměstnanosti a sociálního blahobytu a proto musí být nasazeny ve velkém měřítku. Pro Evropu to znamená využívání jednotného digitálního trhu naplno, které Komise stanovila jako jednu ze svých hlavních priorit. Digitální jednotný trh je jeden, a je v něm zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu a jednotlivci a podniky mohou bezproblémově přistupovat k online aktivitám v podmínkách volné hospodářské soutěže. Mimo jiné je zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a osobních údajů, bez ohledu na jejich státní příslušnosti nebo místa bydliště. Dosažení jednotného digitálního trhu zajistí, že Evropa udržuje svou pozici světového lídra v digitální ekonomice za pomoci evropských společností a zabezpečí si také globální růst.

Konzultační dokument a analytický dokument k této problematice naleznete anglickém jazyce v pdf verzi v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 1. prosince 2015.

Související soubory

/jak-na-