EU 52/23 Schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích; T: 15.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí ke schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích.

Cílem tohoto návrhu je zaplnit mezeru v právních předpisech EU pro nesilniční mobilní stroje (zařízení pro stavebnictví, zemědělství, zahradnictví, komunální služby nebo manipulaci s Materiálem). Mnoho technických aspektů nesilničních mobilních strojů je harmonizováno na úrovni EU (např. bezpečnost strojů, elektromagnetická kompatibilita, emise hluku při práci stroje, výfukové emise atd.). Kromě toho se řada těchto strojů musí příležitostně pohybovat po veřejných komunikacích, většinou za účelem přesunu z jednoho pracoviště na druhé, a v důsledku toho jsou i za tímto účelem uváděny na trh Unie. Stanovení požadavků, například na bezpečnost, vztahujících se výhradně na pohyb mobilních strojů po veřejných komunikacích však zůstává ve výlučné pravomoci členských států.

Níže naleznete dokument – EU 52_23 EK Návrh nařízení COM(2023)178,EU 52_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 15. 5. 2023.