EU 52/21 Bezpečnost vozidel – technické předpisy a zkušební postupy pro inteligentní regulaci rychlosti; T:23.4.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k bezpečnost vozidel – technické předpisy a zkušební postupy pro inteligentní regulaci rychlosti.

Prostředky k inteligentní regulaci rychlosti (ISA) budou muset být vybavena všechna nová vozidla od května 2022. ISA je moderní bezpečnostní prvek, který zajišťuje, aby vozidlo nepřekročilo stanovený rychlostní limit. Jeho zavedení by mělo na evropských silnicích pomoci snížit počet kolizí. Tato iniciativa stanoví požadavky a zkušební postupy pro schvalování vozidel vybavených technologií ISA.

Níže naleznete dokumenty – EU 51_21 EK Návrh nařízení EU 51_21 EK Přílohy 1-6 v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz  do 23. 4. 2021.