EU 52/20 Legální migrace, T:21.12.2020

Evropská komise vypsala k připomínkování veřejnou konzultacilegální migraci.

Ve svém novém paktu o migraci a azylu oznámila Evropská komise řadu nových opatření, jejichž cílem je přilákat do EU talentované a kvalifikované pracovníky. Na základě této veřejné konzultace by měly být zjištěny oblasti, v nichž by mohl být rámec EU pro legální migraci dále vylepšen, a to i prostřednictvím případných nových právních předpisů. Vyzývá rovněž zúčastněné strany, aby navrhly nové nápady, jak zvýšit přitažlivost EU, usnadnit sladění nabízených a požadovaných dovedností a lépe chránit migrující pracovníky před vykořisťováním. Výsledky této konzultace pomohou Komisi rozhodnout, jaké další iniciativy jsou zapotřebí k řešení dlouhodobých problémů v této oblasti.

Níže naleznete dotazník – EU 52_20 EK Legální migrace v českém jazyce ve formátu pdf (v jiném formátu bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 21. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/