EU 52/18 Veřejná konzultace týkající se prostředí jednotného portálu EU pro oblast celnictví, T: 2.1.2019

Evropská komise vypsala konzultaci týkající prostředí jednotného portálu EU pro oblast celnictví. 

Cíl konzultace:

  • Zúčastněná strany působící v oblasti přeshraničního pohybu zboží a široká veřejnost mají prostřednictvím této konzultace možnost vyjádřit svůj názor na všechny aspekty, jimiž se zabývá posouzení dopadu: definice problémů a její podstata a příčiny, otázka subsidiarity a přidaná hodnota opatření na úrovni EU, předběžné varianty opatření/strategických návrhů, pravděpodobné dopady každé z variant.
  • Zúčastněná strany budou požádány o poskytnutí kvalitativních (názory, dojmy, návrhy) i kvantitativních (data, statistiky) informací.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2.1.2019.

/jak-na-