EU 5/17 Konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o DPH), T: 15. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci o reformě sazeb DPH. Konzultace se týká návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH.
Cílem této konzultace je získat názory a podněty zainteresovaných stran a subjektů na dílčí aspekty, a to zejména na:
– Potřebu provádět kroky na úrovni EU v oblasti stanovování sazeb DPH
– Rovnováhu mezi harmonizací a autonomií členských států při stanovování sazeb DPH;
– Problémy a rizika spojená s diferenciací sazeb DPH v rámci jednotného trhu;
– Žádoucí směr reformy, jakož i navrhované změny a jejich dopady.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 15. 3. 2017.

Související soubory

/jak-na-