EU 51/15 Konzultace k poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé EU; T:6. 11. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU (ITS směrnice). Multimodální cestovní informace a plánování služeb (MMTIPs) umožňují cestujícím plánovat jejich cestu z bodu A do B porovnáváním různých cestovních možností variant způsobů dopravy.

Inteligentní dopravní systémy (ITS) mohou výrazně přispět k udržitelnému, bezpečnějšímu a účinnějšímu dopravnímu systému a jeho směrnice byla přijata k urychlení nasazení těchto technologií inovační dopravy po celé Evropě. ITS směrnice stanoví funkční, technické a organizační specifikace v podobě aktu v přenesené pravomoci zajistit, kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu pro rozmístění a využívání celé EU multimodálních cestovních informačních služeb (prioritní akce „A“ ITS směrnice). Tento akt v přenesené pravomoci bude závazným opatřením politiky, stanoví ustanovení obsahující požadavky nebo jiné relevantní pravidla, která mají být dodržena v případě nasazení.

Tyto specifikace se zaměří na zajištění interoperabilního cestování, dat a služeb. V současné době multimodální informační služby po celé Evropě nabízí nedostatek spolupráce a jsou díky tomu roztříštěné do oblastí, které nabízejí modální a geografické pokrytí. Očekává se, že tato iniciativa má přispět v celé EU k větší kontinuitě a harmonizovaným dodáním multimodálního cestování informačních služeb. Rozsah těchto specifikací nezahrnuje integrované multimodální jízdné, nicméně i to je stále dlouhodobou vizi Evropské Komise.

Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran, včetně občanů EU a soukromých i veřejných organizací a získat (kvantitativní) důkazy o otázkách týkajících se poskytování služeb informačního multimodálního cestování napříč EU. Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci budou brány v úvahu pro rozvoj příslušných specifikací v rámci směrnice.

Konzultační dokument k této problematice naleznete anglickém jazyce v pdf i doc verzi v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 6. listopadu 2015.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/