EU 51/23 Podpora oprav a opětovného použití; T:15.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k udržitelné spotřebě zboží – podpora oprav a opětovného použití.

Tato iniciativa podporuje udržitelnější využívání zboží po celou dobu jeho životnosti. Má motivovat spotřebitele k udržitelnějšímu rozhodování při nákupu tím, že poskytne pobídky a nástroje vedoucí k dlouhodobějšímu používání zboží, včetně oprav vadných výrobků.

Dále:

  • bude povzbuzovat výrobce, aby navrhovali výrobky, které mají delší životnost a jsou snadno opravitelné
  • přispěje ke snížení neudržitelné spotřeby a jejího negativního dopadu na globální životní prostředí a klima
  • pomůže při vytváření oběhového hospodářství.

Níže naleznete dokumenty – EU 51_23 EK Návrh směrnice COM(2023)155, EU 51_23 EK Příloha a EU 51_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 15. 5. 2023.