EU 51/22 Živiny – akční plán pro lepší hospodaření, T:20.4.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů týkajících se z živin – akčního plánu pro lepší hospodaření.

Živiny jako dusík (N) a fosfor (P) jsou nezbytné prvky pro život a důležité přírodní zdroje. Lidská činnost výrazně změnila přirozený cyklus dusíku a fosforu, což způsobuje znečištění pitné vody dusičnany, znečišťování ovzduší prachovými částicemi, eutrofizaci (dušení života pod vodou), ztrátu biologické rozmanitosti v jezerech, řekách a mořích v celé EU a dopady na biologickou rozmanitost půdy, produktivitu a vyšší emise skleníkových plynů. V Evropě již přebytek dusíku a fosforu v životním prostředí překračuje meze bezpečné pro naši planetu.

Stávající právní předpisy přispěly k řešení tohoto problému v posledních desetiletích. Znečištění živinami a neefektivnost jejich koloběhu však vyžadují další opatření na úrovni EU s cílem zlepšit zabezpečení potravin, chránit lidské zdraví a zachránit ekosystém.

Níže naleznete dokument – EU 51_22 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)2306028 v českém jazyce.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/