EU 51/20 Fluorované skleníkové plyny – přezkum pravidel EU (2015–2020), T:18.12.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k fluorovaným skleníkovým plynům – přezkum pravidel EU (2015–2020).

Fluorované plyny (tzv. F-plyny) jsou skleníkové plyny vypouštěné člověkem, používané v různých výrobcích a zařízeních (např. chladničkách, klimatizacích). Jejich emise nežádoucím způsobem přispívají k oteplování klimatu.

Evropská unie a její členské státy stojí v čele celosvětového úsilí o snížení množství fluorovaných plynů (F-plynů). Nařízení (EU) č. 517/2014 bylo zavedeno s cílem snížit do roku 2030 emise těchto plynů o dvě třetiny. Zmiňované nařízení však bylo přijato před mezinárodní dohodou v rámci Montrealského protokolu, a vyžaduje proto určité úpravy, aby bylo zajištěno dlouhodobé a plné dodržování pravidel ze strany EU. V kontextu Zelené dohody pro Evropu a nejnovějšího technologického pokroku také Komise přezkoumá, zda je možné emise ještě dále snížit. Taktéž je potřeba provést některé změny, aby se zlepšilo provádění a prosazování uvedeného nařízení. S ohledem na tyto cíle Komise vyhodnotí fungování stávajícího nařízení a prozkoumá, jaké dopady by měly různé politické možnosti jeho zdokonalení. Konzultace se tedy snaží shromáždit názory veřejnosti a získat fakta, pokud jde o dosavadní dopady nařízení a řadu navrhovaných politických možností budoucí úpravy.

Níže naleznete dotazník – EU 51_20 EK Fluorované skleníkové plyny – přezkum pravidel EU (2015–2020) v českém jazyce ve formátu pdf (v jiném formátu bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 18. 12. 2020.