EU 51/18 Konzultace o hodnocení nařízení o blokové výjimce pro konsorcium, T: 6.12.2018

Evropská komise vypsala konzultaci o hodnocení nařízení o blokové výjimce pro konsorcium. 

Cíl konzultace:

  • Tato veřejná konzultace je součástí hodnocení nařízení o konsorciích, jež započalo v květnu 2018.
  • Účelem konzultace je shromáždit důkazy a stanoviska zúčastněných stran s cílem posoudit dopad a význam nařízení o konsorciích a poskytnout podklady, aby bylo možné stanovit, zda by mělo pozbýt platnosti, nebo měla být jeho platnost prodloužena (a v případě prodloužení, za jakých podmínek).
  • Konzultace je určena především dopravcům, jejich zákazníkům (odesílatelům a zasílatelům), provozovatelům přístavů a jejich příslušným sdružením. Největší zájem lze pozorovat u dopravců, kteří používají nařízení o konsorciích, za nimiž těsně následuje zájem jejich zákazníků, kteří používají připadlých výhod, ale jsou zároveň vystaveni možným problémům v oblasti práva hospodářské soutěže způsobeným konsorcii.
  • Dalšími zúčastněnými stranami, jejichž příspěvky budou hodnotné, jsou odvětvoví analytici, členové akademické obce a advokátní kanceláře specializující se na právo v oblasti hospodářské soutěže a odvětví námořní dopravy. Přínosná budou rovněž stanoviska orgánů členských států pro hospodářskou soutěž.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_consortia/index_en.html

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6.12.2018.

/jak-na-