EU 50/16 – Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky, T: 10. 10. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci zabývající se vytvořením ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky. Cílem Evropské komise je stanovit roční seznam priorit určující oblasti, které mají být zahrnuty do vypracování kodexů sítě, a to v souladu s nařízením (ES) č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a nařízením (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.
Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 10. 10. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/