EU 50/15 Konzultace k přezkumu pravidel pro vybírání spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů; T:12. 11. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu stávajících právních předpisů pro „struktury“ spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.

Tato konzultace je součástí hodnocení struktury alkoholu (směrnice 92/83/EHS), v rámci nedávno přijatého rámcového řešení nařízení Komise. Konzultace bude hodnotit faktory včetně přidané hodnoty intervence EU v této oblasti, a jak účinně byl stávající rámec nastaven.

Regulace v této oblasti má přímý dopad na občany a podniky: umírněné pití je součástí sociální struktury života se silným hospodářským zaměřením v odvětvích jako pohostinství (hotely, restaurace a kavárny). To je životně důležité odvětví hospodářství EU s pokračujícím růstovým potenciálem.

Cílem konzultace je poskytnout všem zúčastněným stranám příležitost vyjádřit své názory na tento problém a připravit půdu pro možné budoucí legislativní iniciativy v této oblasti.

Konzultační dokument k této problematice naleznete anglickém jazyce v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 12. listopadu 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/