EU 50/23 Taxonomie EU – delegované akty (environmentální); T: 24.4.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k environmentální taxonomii EU.

V rámci této iniciativy vzniká evropská taxonomie čili klasifikace environmentálně udržitelných ekonomických činností. Potenciální investoři si mohou být jisti, že tyto činnosti významně přispívají k environmentálním cílům EU, kterými jsou:

 • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
 • přechod na oběhové hospodářství („opětovné použití, oprava, recyklace“)
 • prevence a omezování znečištění
 • ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Prosím formulujte své připomínky ve tvaru (viz níže):

Delegated Act: Choose an item.

Annex: Choose an item.

ACTIVITY (e.g. CCM 3.19 Manufacture of rail constituents):     

GENERAL COMMENT (incl. comments on corrections of technical mistakes in Climate Delegated Act and Article 8 Delegated Act):     

COMMENT ON THE ACTIVITY DESCRIPTION:     

COMMENT ON THE ACTIVITY SUBSTANTIAL CONTRIBUTION CRITERIA:     

COMMENT ON THE ACTIVITY DO NO SIGNIFICANT HARM CRITERIA:     

Níže naleznete dokumenty ve formátu pdf v anglickém jazyce (jiná jazyková verze bohužel není k dispozici):

 • EU 50_23 EK Návrh nařízení A – Ares(2023)2481554
 • EU 50_23 EK Příloha A1
 • EU 50_23 EK Příloha A2
 • EU 50_23 EK Příloha A3
 • EU 50_23 EK Příloha A4
 • EU 50_23 EK Příloha A5
 • EU 50_23 EK Návrh nařízení B – Ares(2023)2481775
 • EU 50_23 EK Příloha B1
 • EU 50_23 EK Příloha B2

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 24. 4. 2023.