EU 50/21 Zdravá půda – nová strategie EU pro půdy, T:22.4.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultacinové strategii EU pro půdy.

Iniciativa tvoří součást strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Jde o aktualizaci stávající strategie řešení degradace půdy a zachování půdních zdrojů („neutrality z hlediska degradace půdy“).

Cílem je:

  • chránit úrodnost půdy
  • omezit erozi a zakrytí půdy
  • zvýšit v půdě podíl organické hmoty
  • zjistit, které lokality jsou kontaminovány
  • obnovit degradované půdy
  • definovat, co v případě půd představuje „dobrý ekologický stav“

Níže naleznete dotazník – EU 50_21 EK Zdravá půda – nová strategie EU pro půdy v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22.4.2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/