EU 50/20 Ochrana zeměpisných označení nezemědělských produktů v rámci EU, T:17.12.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k ochraně zeměpisných označení nezemědělských produktů v rámci EU. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku.

V současné době neexistuje celounijní systém na ochranu zeměpisných označení nezemědělských produktů (např. řemeslných výrobků či průmyslového zboží). Tyto produkty jsou však často důležitou součástí identity kraje, stimulují cestovní ruch a vytvářejí pracovní místa.

Jednotný systém by měl zejména:

  • pomoct výrobcům udržet si konkurenceschopnost na specializovaných trzích
  •  poskytovat spotřebitelům lepší informace o pravosti produktů
  • podpořit regionální hospodářství

Níže naleznete dokument – EU 50_20 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)7158775 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 17. 12. 2020.

/jak-na-