EU 50/18 Veřejná konzultace ke kontrole rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních, T: 18.2.2019

Evropská komise vypsala konzultaci ke kontrole rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních. 

Cíl konzultace:

  • Cílem konzultace je posbírat co nejvíce názorů na to, jak rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních změnily udržitelné spravování vody a zlepšily stav vodních toků, a také jak změnily strategie na snižování risku povodní napříč EU.
  • Konzultace bude sbírat jak názory veřejnosti a informace o jejich porozumění správy vod, tak i detailnější informace a názory národních autorit, expertů a soukromých subjektů v čele zavádění specifik těchto směrnic.
  • Zamýšleno je také jít za pouhou implementaci a posbírat i názory na fungování a interakci směrnic, stejně jako na výhody a nevýhody, které v nich jednotlivé zúčastněné strany vidí.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184/public-consultation_en

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18.2.2018.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/