EU 5/23 Nařízení o digitálních službách; T: 12.1.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci o digitálních službách – metodika pro výpočet poplatku za dohled.

Účelem tohoto nařízení v přenesené pravomoci je upřesnit kritéria, která se použijí při výpočtu poplatků za dohled stanovených v nařízení o digitálních službách (článek 43). Zejména stanoví podrobnou metodiku a postup pro stanovení odhadovaných nákladů a výpočet jednotlivých poplatků.

Níže naleznete dokumenty – EU 5_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci a EU 5_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12. 1. 2023.