EU 5/22 Přeprava odpadů – přezkum a posouzení revize pravidel EU, T:10.1.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k přezkumu a posouzení revize pravidel EU u přepravy odpadů.

Mezi přepravovaným odpadem se mohou vyskytovat nebezpečné materiály, které jsou škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí. Z tohoto důvodu zavedla EU pravidla týkající se přepravy odpadů (nařízení č.1013/2006).

Jak bylo oznámeno v Zelené dohodě pro Evropu, Komise nyní provádí přezkum těchto pravidel, aby pravidla EU pro přepravu odpadů náležitě upravila. Účelem přezkumu je přehodnotit možnosti, jak usnadnit, aby politika EU v oblasti přepravy odpadů podporovala recyklaci v EU a přispívala tak k přechodu k oběhovému hospodářství. V rámci přezkumu se rovněž posoudí, jak by bylo možné snížit objem exportovaného odpadu, a to například prostřednictvím:

  • zavedení lepších kontrol/inspekcí
  • opatření proti nelegální přepravě odpadu
  • opatření omezujících potenciální negativní dopady přepravy odpadů do třetích zemí (tedy mimo EU) na veřejné zdraví a životní prostředí

Níže naleznete dokumenty – EU 5_22 EK Návrh nařízení, EU 5_22 EK Příloha a EU 5_22 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10. 1. 2022.