EU 5/19 Systém obchodování s emisemi. Pokyny pro státní podporu – aktualizace, T: 29.4.2019

Členské státy EU mají možnost poskytovat některým podnikům působícím v sektorech s vysokou spotřebou elektrické energie (tzv. energeticky nároční uživatelé) náhradu za část jejich vysokých nákladů na elektřinu, které jim vznikají v důsledku systému EU pro obchodování s emisemi. Tato kompenzace minimalizuje riziko úniku uhlíku, k němuž dochází v situaci, kdy se podniky EU v důsledku vysokých nákladů na emise rozhodnou přesunout svou výrobu do zemí mimo EU, které mají v oblasti opatření proti změně klimatu méně ambiciózní cíle. Pravidla umožňující kompenzaci nákladů budou aktualizována tak, aby odpovídala požadavkům nového systému obchodování s emisemi na období 2021–2030.

Cíl konzultace:

  • Poskytnutí zpětné vazby zainteresovaných subjektů i zkušeností s prováděním pravidel státní podpory týkajících se systému obchodování s emisemi (ETS)
  • Vyjádření se ke koncepci budoucích pokynů k ETS – zda jsou pokyny k ETS účinné, efektivní, relevantní a koherentní a zda přinášejí přidanou hodnotu EU.
  • Shromáždění informací o dostupných možnostech politiky, které by řešily riziko úniku uhlíku z důvodu nákladů na nepřímé emise a přitom by v jejich rámci zůstaly zachovány pobídky systému EU ETS pro nákladově efektivní dekarbonizaci ekonomiky a minimalizovalo by se narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.
  • Komise chce především zjistit názory respondentů na kritéria způsobilosti a na proměnné, které by měly být zahrnuty do vzorce pro výpočet částky podpory.

Níže naleznete dotazník v anglickém jazyce (česká verze není dostupná) s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 29. 4. 2019.

Soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/