EU 49/16 Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta) o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic; 25.9.2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Evropská komise pomocí této veřejné konzultace vyzívá všechny zainteresované strany a orgány, aby vyjádřili svůj názor zejména na:

– přiměřenost stávajícího právního rámce EU o zpoplatnění silniční infrastruktury
– zjištěné problémy a Komisí navržená návrhy na opatření v rámci revize směrnice

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_en.htm.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz, a to nejpozději do 25. 10. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/