EU 49/15 Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu; T:30. 10. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu. Cílem této konzultace je přezkoumávat družicovou a kabelovou směrnici a vyhodnotí rozšíření a působnost on-line přenosů a potřebu pro vyřešení zahraničních přenosů a služeb v Evropě. Některé otázky mají přímo řešit problémy týkající se poskytování online služeb přes hranice.

V současnosti je dispozici dobře zavedený rámec pro přeshraniční přenos a příjem vysílacích služeb v celé EU. Směrnice podporuje zásadu svobody vysílání a příjem audiovizuálních mediálních služeb v EU. Během posledních dekád došlo k rychlým technologickým změnám v této oblasti a také k rozvoji nových modelů byznysu. Ty ovlivnily obsahově náplň evropského vysílacího prostoru. Spotřebitelé stále častěji upřednostňují přístup k programům jako je sport, filmy a TV seriály a mají na výběr mezi vysíláním a služeb na vyžádání.

Komunikace Komise týkající se digitálního jednotného trhu a jeho strategie pro Evropu uvádí, že „Komise bude přezkoumávat družicovou a kabelovou směrnici a vyhodnotí rozšíření a působnost on-line přenosů a potřebu pro vyřešení zahraničních přenosů a služeb v Evropě.“

Účel dotazníku, který byl vydán v souvislosti se směrnicí je dvojí. Za prvé, získat vstup pro proces hodnocení za účelem zhodnocení aktuálního pravidla proti hodnotícím kritériím stanoveným v průvodci nařízení. Druhý účel je zejména usilovat o názory na možné rozšíření směrnice s ohledem na vývoj trhu a technologií, s cílem přispět k digitální strategii jednotného trhu.

Konzultační dokument k této problematice naleznete anglickém jazyce v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 30. října 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/