EU 49/23 Velkoobchodní trhy s energií – zlepšení ochrany EU před manipulací s trhem; T:30.4.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí ke zlepšení ochrany EU před manipulací s trhem (velkoobchodní trhy s energií)

Návrh má za cíl:

  • řešit obavy spotřebitelů, průmyslu a investorů z vystavení nestálým krátkodobým cenám způsobeným vysokými cenami fosilních paliv. Optimalizuje uspořádání trhu s elektřinou tím, že doplní krátkodobé trhy zvětšením úlohy dlouhodobějších nástrojů, a umožní tak spotřebitelům využívat smlouvy s pevnějšími cenami a usnadní investice do čistých technologií.
  • předložit opatření na ochranu spotřebitelů před touto volatilitou, posílit jejich možnosti volby při uzavírání smluv a zajistit přímější přístup k obnovitelné a nízkouhlíkové energii. Za účelem zlepšení investičních podmínek pro podniky, zejména ty, které usilují o dekarbonizaci, návrh předkládá opatření proti vystavení krátkodobým prudkým nárůstům cen prostřednictvím smluv o nákupu elektřiny a přísnějších obezřetnostních povinností pro dodavatele energie.
  • předožit opatření ke zlepšení způsobu, jakým jsou intermitentní obnovitelné zdroje energie a nízkouhlíková energie začleněny na krátkodobém trhu. To mimo jiné zahrnuje opatření podporující využívání odezvy strany poptávky a skladování mimo jiné formy flexibility energie z obnovitelných zdrojů.
  • zlepšit a vyjasnit přístup k dlouhodobějším smlouvám pro zhotovitele projektů (ať jde o státem podporované smlouvy, jako jsou rozdílové smlouvy, nebo o soukromé smlouvy, jako jsou smlouvy o nákupu elektřiny), aby se zhotovitelům projektů v oblasti obnovitelné a nízkouhlíkové energie zajistily bezpečné a stabilní příjmy a snížily se rizikové a investiční náklady a zároveň se zabránilo neočekávaným ziskům v obdobích vysokých cen

Níže naleznete dokument – EU 49_23 EK Návrh nařízení COM(2023)147 ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 30. 4. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/