EU 49/22 Bezpečnost vozidel – aktualizace pravidel EU; T:15.4.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k bezpečnosti vozidel – aktualizace pravidel EU.

Tato iniciativa aktualizuje pravidla EU o bezpečnosti vozidel (nařízení (EU) 2019/2144 – obecné nařízení o bezpečnosti vozidel). Konkrétně mění odkazy ve svých přílohách I (předpisy OSN závazné pro EU schválení typu) a II (specifické technické požadavky na vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky), aby zohlednil nejnovější vývoj právních předpisů.

Níže naleznete dokumenty – EU 49_22 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2022)2077509 a EU 49_22 EK Příloha v anglickém jazyce (jiný jazyk bohužel není k dispozici).
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 15. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/