EU 49/18 Veřejná konzultace k hodnocení směrnice o bezpečnosti hraček, T: 28.11.2018

Evropská komise vypsala konzultaci k hodnocení směrnice o bezpečnosti hraček. 

Cíl konzultace:

  • Smyslem této konzultace je posoudit dopad směrnice o bezpečnosti hraček (2009/48/EC) ve vztahu k jejím cílům.
  • Cíli se rozumí zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti hraček, tím pádem i ochrana zdraví a bezpečnosti dětí a garance bezproblémového fungování mezinárodního trhu.
  • Hodnocena bude efektivita směrnice, její účinnost, souvislost a provázanost s další legislativou (jak legislativou EU, tak národní legislativou členských států), stejně tak důležitost a přidaná hodnota směrnice pro EU.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279/public-consultation_en

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28.11.2018.

/jak-na-