EU 48/16 Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného, T: 25. 9. 2016

Evropská komise zahájila revizi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a rozhodnutí Evropské komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici Evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků.
Evropská služba elektronického mýtného (EETS) měla být nabídnuta dopravcům nákladních automobilů a autobusům již v roce 2012, jiným vozidlům pak v roce 2014. Zatím se však tento koncept nestal realitou. Komise se pomocí veřejné konzultace snaží zjistit, co se v rámci této iniciativy pokazilo a má v úmyslu revidovat svou legislativu tak, aby EETS mohla být nabídnuta občanům a podnikům v EU co nejdříve. Revize dané legislativy poskytuje příležitost podívat se na elektronické mýtné z širšího hlediska a zkontrolovat stávající cíle právních předpisů.
Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf a word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eets_en.htm.
Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 25. 9. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/