EU 48/23 Reforma uspořádání trhu s elektřinou v EU; T:30.4.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k reformě uspořádání trhu s elektřinou v EU

Tato reforma se zaměřuje na aspekty, které je nutné změnit, aby se zvýšila odolnost trhu a snížil dopad cen plynu na účty za elektřinu. Zároveň by měla podpořit transformaci energetiky. Smyslem reformy je rychle poskytnout občanům a podnikům EU během probíhající krize a otopného období 2023/2024 přidanou hodnotu. Zahrnuje změny nařízení (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou, směrnice (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a nařízení (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT).

Níže naleznete dokument – EU 48_23 EK Návrh nařízení COM(2023)148 ve formátu pdf. Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 30. 4. 2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/