EU 48/22 Transevropská dopravní síť (TEN-T); T:6.4.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k Transevropské dopravní síťi (TEN-T).

Cílem politiky EU v oblasti dopravní infrastruktury je usnadnit dopravu po celé Evropě a snížit regionální, hospodářské a sociální rozdíly rozvojem propojené infrastruktury pro leteckou, silniční, železniční a lodní dopravu (transevropská dopravní síť).

Tato politika je upravena nařízením č. 1315/2013, které stanoví pokyny pro:

  • investice členských států a EU do dopravní infrastruktury
  • cílené financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy a dalších příslušných programů EU.

Cílem této iniciativy je tyto pokyny přezkoumat.
Níže naleznete dokumenty v českém jazyce.

  • EU 48_22 EK Návrh nařízení – COM(2021)812
  • EU 48_22 EK Příloha 1
  • EU 48_22 EK Příloha 2
  • EU 48_22 EK Příloha 3
  • EU 48_22 EK Příloha 4
  • EU 48_22 EK Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopr.

Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/